24ins.bg стартира информационна кампания, насочена към повишаване доверието на потребителите към застраховането и застрахователните продукти | 24ins.bg
Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор
blog title
20 Октомври 2017

24ins.bg стартира информационна кампания, насочена към повишаване доверието на потребителите към застраховането и застрахователните продукти

 

Защо е важно да знаем повече за застрахователните продукти и услуги?

 

Получават ли потребителите достатъчно структурирана и достъпна информация за застраховането?

 

Какво е добре да знаем за типовете застраховки?

 

Може ли онлайн застраховането да направи услугата по-достъпна и разбираема?

 

Отговорите на тези въпроси дава застрахователният портал 24ins.bg - най-голямата онлайн платформа, представяща продукти от бранша и част от застрахователен брокер Брокер инс ООД.

 

Забелязваме тенденция в това потребителите да търсят все по-структурирана и специфична информация за застрахователните продукти и услуги. Липсата на разбираемо представяне на материята и следващото от това ниското доверие към бранша ограничава развитието на застраховането в страната. Именно затова решихме да предизвикаме обществен диалог и да стартираме информационна кампания, която цели повишаване на информираността и доверието на гражданите към застрахователните продукти и услуги. Избрахме инфографиките като лесен, достъпен и ясен начин за представяне и възприемане на информация.“, коментира Ясен Къчински, управител на 24ins.bg

 

Според представително социологическо проучване, проведено по поръчка на компанията и изпълнено от агенция ЕСТАТ в края на месец септември, само 33% от българите са сключвали застраховка извън задължителната Гражданска отговорност на автомобилистите. Доброволните застраховки се купуват рядко, предимно от високостатусни групи, хората в столицата и областните центрове – 67% или всеки трети, живеещ там, сключвали някакъв вид застраховка.

 

Безспорно най-купуваният продукт у нас е задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, която са използвали 83,2% от лицата, сключвали някога застраховки. Потребителите отговарят че са потребявали във времето съответно: „Имущество“ (23,5%), „Живот“ (20,5%), „Каско“ (20,3%) и „Здравна“ (15,3%).

 

Предимно мъже, повечето висшисти, собственици на фирми или работещи на ръководни позиции или свободни длъжности, заявяват, че са използвали повече от един застрахователен продукт. Над половината от потребителите с най-ниски месечни доходи (до 500 лв) заявяват, че не са използвали никога застрахователен продукт.

 

От цялата извадка едва 6.1% споделят, че са използвали услугите на онлайн застраховането. Интересно е, че над 55% от запитаните знаят за възможността да си поръчат застраховка онлайн, но използват интернет за сравнение и събиране на информация. 

 

Първата инфографика от поредицата материали за застраховането, може да разгледате онлайн тук: https://24ins.bg/resources/ebooks/infographic_press_10_2017.pdf