Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор
blog title
19 Октомври 2018

ДОМЪТ ИНС СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА CEZ

Направете заявка за избраната оферта. Наш служител ще се свърже с Вас по телефон и ще уточите параметрите на полицата.

Клауза А – Пожар, мълния / гръм, експлозия, имплозия, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.
Клауза А1 - Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм.
Клауза Б - Бедствия : буря, ураган, вихрушка, смерч, паднали върху застрахованото имущество части от сграда - дървета и клони, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от естествено натрупване на сняг или лед, измръзване / замръзване.
Клауза Д1 – Земетресение.
Клауза Д2 - Изтичане на вода и пара.
Клауза Д9 - Чупене на стъкла (само при застраховано недвижимо имущество).
Клауза ГО - Гражданска отговорност на Застрахования (физическо лице – ФЛ) за причинени имуществени вреди на трети лица в резултат на покрито по по „Пожар и други опасности“ /обекти, предназначени за живеене / застрахователно събитие.
Клауза Д15 - Късо съединение и/или токов удар (само при застраховано движимо имущество);
Клауза ДР - Други разходи, необходими за ограничаване на вредите, включително разчистване на останки, във връзка с настъпилото застрахователно събитие по „Пожар и други опасности“ /обекти, предназначени за живеене/, когато Застрахования е действал с необходимата за случая грижа.
Клауза КГТ - Кражба чрез взлом, грабеж и кражба, извършена чрез използване на техническо средство или по специален начин (само при застраховано движимо имущество, при наличие поне на минимални условия на обезопасеност).

 screenshot-from-2018-10-19-13-17-06.png