Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор
blog title
19 Февруари 2016

„Моят Дом - Алианц България“ – защитата, създадена точно за твоя дом

Никой не може да бъде сигурен какво ще донесе утрешния ден. В продължение на много години желанието да се защитиш от тази несигурност е развила застрахователния пазар. Трудно е да си представим какво е да останеш без дома, в който си вложил много труд и пари, но понякога, съвсем неочаквано, и това се случва. Пострадалите от природните бедствия в последните години го знаят –обезщетенията за наводненията във Варна, Мизия, Хасковско и по други места отдавна са платени, а хората без застраховка трябва тепърва да възстановяват  отново само със собствени сили.

Лесно и удобно


Застраховането на имуществото – къщата, апартамента и движимите вещи, не е скъпо и в никакъв случай не е сложно. Продуктът „Моят дом“ на „Алианц България“ го показва – той е създаден за застраховане на апартаменти, къщи и движимите вещи в тях, без да се занимавате с предварителен опис и като изберете сами комбинация от покрития. Полицата може да се сключи за всеки дом с разгърната застроена площ до 160 кв. м. Ако застрахователната сума е над 40 хил. лв., няма самоучастие на клиента. Това означава, че при щета ще получите пълното обезщетение. За имоти до 120 кв. м. самоучастието е до 100 лева.

Застрахователната сума е горната граница на парите, които може да получите при щета. Самоучастието в застрахователния договор по правило е два вида – да поемате сами дребните щети до определена сума или да плащате определен дял за всяка щета. При първия случай си спестявате време и не се занимавате да подавате искания за малки суми, но  спестявате и част от премията. Във втория – вие плащате уговорения дял, например 5%, срещу което отново ви намаляват премията. 

От какво ще ме пази


„Моят дом“ дава възможност да изберете застрахователна сума до 120 хил. лв. На практика това обхваща по-голяма част от жилищата в България. Основните покрития защитават от:

Имайте предвид, че в природните бедствия не влиза земетресението – обичайно това е клауза, която се избира  отделно във всички имуществени застраховки.В основния пакет е включена и „Гражданска отговорност към трети лица“ – например ако наводните без да искате съседите си.


Разширеното покритие включва  основното покритие, плюс щети от земетресение и злоумишлени действия на трети лица.

Това са щети, нанесени ви с умисъл – например счупване  на прозорци.
Максималното покритие добавя възможност да получите обезщетение след токов удар или късо съединение, кражба чрез взлом на аудио-визуална и стационарна компютърна техника, както и на битова електроника и уреди.

Цена за всеки


Цените на полицата според различните комбинации от покрития и застрахователни суми варират от 21 лв. до 270 лева. Най-евтиният вариант е за основно покритие със застрахователна сума на сградите до 20 хил. лв., до 2000 лв. на движимо имущество и 1000 лв. за „Гражданска отговорност към трети лица“.  Увеличаването на покритието към разширено добавя 6 лв. към цената и 12 лв. за максимално. При по-скъпи имоти на стойност над 40 хил. лв.  цените започват от 65 лв. за основно покритие. С увеличаване на стойността на недвижимото имущество расте и застрахователната сума за движимото, съответно – и тази за „Гражданска отговорност“. Върху крайната цена се плаща 2% данък. Ако премията по застраховката надминава 100 лв., ще може да я платите на вноски.

Изчислете цената за Вашият имот от тук:
https://24ins.bg/property-insurance
Aвтокаско

Застраховка автокаско автомобила инс