Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор
blog title
10 Юли 2017

Финансова стабилност на превозвача с преферинциални условия от ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД

 Промоционални условия по застраховката съгласно Наредба 11 за международни пътници и товари и наредба 33 за вътрешене автомобилен превоз на пътници и товари обявиха от компанията.

Индивидуална оферта може да получите от тук: https://24ins.bg/transport-insurances

Aвтокаско

Застраховка автокаско автомобила инс