phone call icon
contact icon

РАБОТНО ВРЕМЕ

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

9:00 Ч. - 17:30 Ч.

contact icon

НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

0700 4 24 24

на цената на един градски разговор

contact icon

ИДЕИ И КОМЕНТАРИ

ОТГОВОР ДО

2 РАБОТНИ ДНИ

contact icon

ИЗПРАТЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ

ОТГОВОР ДО

2 РАБОТНИ ДНИ

[email protected]

contact icon

БИЗНЕС ЗАПИТВАНЕ

ОТГОВОР ДО

2 РАБОТНИ ДНИ

video icon

ВИДЕОКОНСУЛТАЦИЯ

понеделник - петък

9:00 ч. - 17:00 ч.

0700 4 24 24

на цената на един градски разговор

Попитайте ни!

Задайте въпрос

close icon

Можете да попълните Вашите въпроси, имейл и/или телефонен номер за връзка и ние ще Ви отговорим възможно най-скоро.

Моля да проверявате периодично дали имейлът с отговора от нас не е в папка „Спам“.

Имейл * Моля, попълнете правилно полето Моля, въведете валиден имейл адрес.
Телефонен номер Моля, попълнете правилно полето Моля, попълнете само цифри
Въпрос * Моля, попълнете правилно полето
Моля, потвърдете, че не сте робот.
Вие изпратихте успешно Вашето запитване!
Запитването Ви не беше изпратено успешно!
Изпращане

Информация за Потребителя на Застрахователни Услуги, във връзка с чл. 325 от Кодекса за застраховането


1. „Брокер Инс“ ООД е вписан в Търговския регистър с ЕИК 121773065, със седалище и адрес на управление град София, община Триадица, ул. „Кърниградска“ 3.


2. С решение № 8 от 23.03.2000 г. и № 499-3Б от 21.07.2006 г. на Комисията за финансов надзор, „Брокер Инс“ ООД получи правото да извършва дейност като застрахователен брокер. Регистрацията може да бъде проверена на адрес http://www.fsc.bg/bg/registri-i-spravki/ - Електронен регистър и картотека – Застрахователни брокери.


3. „Брокер Инс“ ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател.


4. Застраховател или контролиращо дружество на застраховател не притежават пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в общото събрание или от капитала на „Брокер Инс“ ООД.


5. Жалби, във връзка с предоставяните от „Брокер Инс“ ООД услуги или по други причини, могат да бъдат подавани до централния офис на дружеството на адрес: София, ул. „Кърниградска“ 3 или по електронна поща на адрес [email protected] . В жалбата следва да бъдат посочени имена на жалбоподателя, ЕГН, телефонен номер и адрес за обратна връзка. „Брокер Инс“ отговаря на постъпили жалби и оплаквания в срок от 15 работни дни.


5. Жалби, във връзка с предоставяните от „Брокер Инс“ ООД услуги или по други причини, могат да бъдат подавани до централния офис на дружеството на адрес: София, ул. „Кърниградска“ 3 или по електронна поща на адрес [email protected]


7. В случай на неразрешен спор с „Брокер Инс“, всеки потребител на застрахователни услуги може да се обърне и към Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество чрез подаване на заявление в писмена форма до Комисията за защита на потребителите (www.kzp.bg) на следните адреси: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, тел. 02/ 9330 588; e-mail:  [email protected].


8. „Брокер Инс“ ООД не осъществява застрахователно посредничество от името на застраховател, а представлява ползвателите на застрахователни услуги.


9. „Брокер Инс“ ООД при условията, предвидени в действащото законодателство, може да предоставя съвети в качеството си на застрахователен брокер относно разпространяваните от него застрахователни продукти, съгласно чл. 325а, ал. 5 от КЗ – въз основа на справедлив и личен анализ.


10. При осъществяване на дейността си „Брокер Инс“ ООД получава възнаграждение, формирано като процент от платената застрахователна премия по съответната застраховка. В отделни случаи, с цел покриване на административните си разходи, „Брокер Инс“ може да начисли и допълнителна сума, която ще се заплаща от ползвателите на застрахователни услуги.