Плащане на вноска
Вход

РАБОТНО ВРЕМЕ

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

9:00 Ч. - 17:30 Ч.

НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

0700 4 24 24

на цената на един градски разговор

СКАЙП

WWW.24INS.BG

ИДЕИ И КОМЕНТАРИ

ОТГОВОР

ДО 2 РАБОТНИ ДНИ

ИЗПРАТЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ

ОТГОВОР

ДО 2 РАБОТНИ ДНИ

[email protected]

БИЗНЕС ЗАПИТВАНЕ

ОТГОВОР

ДО 2 РАБОТНИ ДНИ

ЧАТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

ЩЕ ОТГОВОРИМ НА ВЪПРОСИТЕ ВИ

Попитайте ни!

Задайте въпрос

Можете да попълните Вашите въпроси, имейл и/или телефонен номер за връзка и ние ще Ви отговорим възможно най-скоро

Имейл * Моля, попълнете правилно полето Моля, въведете валиден имейл адрес.
Телефонен номер Моля, попълнете правилно полето Моля, попълнете само цифри
Въпрос * Моля, попълнете правилно полето
Моля, потвърдете, че не сте робот.
Вие изпратихте успешно Вашето запитване!
Запитването Ви не беше изпратено успешно!
Изпращане

Добавете напомняне

Напомнете ми две седмици
преди изтичане на застраховката

Моля, изберете кога застраховката Ви изтича и как бихте искали да се свържем с Вас, за да Ви предложим най-изгодната цена.

Услугата е напълно безплатна за Вас, без значение към коя застрахователна компания или към кой застрахователен брокер сте сключили застраховката си.

Дата на изтичане на застраховката: *
Вид на застраховката: * Моля, попълнете правилно полето.

Желая да ми напомните чрез:*

Мобилен телефон * Моля, попълнете полето. Полето трябва да съдържа само цифри.
Имейл * Моля, попълнете полето. Моля, въведете валиден имейл адрес.
Skype * Моля, попълнете полето.

Вашите дата на изтичане на застраховката и настройки за напомняне са запазени успешно.

Вашите дата на изтичане на застраховката и настройки за напомняне не са запазени успешно. Моля, опитайте отново.

Информация за Потребителя на Застрахователни Услуги, във връзка с чл. 325 от Кодекса за застраховането


1. „Брокер Инс“ ООД е вписан в Търговския регистър с ЕИК 121773065, със седалище и адрес на управление град София, община Триадица, ул. „Кърниградска“ 3.


2. С решение № 8 от 23.03.2000 г. и № 499-3Б от 21.07.2006 г. на Комисията за финансов надзор, „Брокер Инс“ ООД получи правото да извършва дейност като застрахователен брокер. Регистрацията може да бъде проверена на адрес http://www.fsc.bg/bg/registri-i-spravki/ - Електронен регистър и картотека – Застрахователни брокери.


3. „Брокер Инс“ ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател.


4. Застраховател или контролиращо дружество на застраховател не притежават пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в общото събрание или от капитала на „Брокер Инс“ ООД.


5. Жалби, във връзка с предоставяните от „Брокер Инс“ ООД услуги или по други причини, могат да бъдат подавани до централния офис на дружеството на адрес: София, ул. „Кърниградска“ 3 или по електронна поща на адрес [email protected] . В жалбата следва да бъдат посочени имена на жалбоподателя, ЕГН, телефонен номер и адрес за обратна връзка. „Брокер Инс“ отговаря на постъпили жалби и оплаквания в срок от 15 работни дни.


5. Жалби, във връзка с предоставяните от „Брокер Инс“ ООД услуги или по други причини, могат да бъдат подавани до централния офис на дружеството на адрес: София, ул. „Кърниградска“ 3 или по електронна поща на адрес [email protected]


7. В случай на неразрешен спор с „Брокер Инс“, всеки потребител на застрахователни услуги може да се обърне и към Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество чрез подаване на заявление в писмена форма до Комисията за защита на потребителите (www.kzp.bg) на следните адреси: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, тел. 02/ 9330 588; e-mail:  [email protected].


8. „Брокер Инс“ ООД не осъществява застрахователно посредничество от името на застраховател, а представлява ползвателите на застрахователни услуги.


9. „Брокер Инс“ ООД при условията, предвидени в действащото законодателство, може да предоставя съвети в качеството си на застрахователен брокер относно разпространяваните от него застрахователни продукти, съгласно чл. 325а, ал. 5 от КЗ – въз основа на справедлив и личен анализ.


10. При осъществяване на дейността си „Брокер Инс“ ООД получава възнаграждение, формирано като процент от платената застрахователна премия по съответната застраховка. В отделни случаи, с цел покриване на административните си разходи, „Брокер Инс“ може да начисли и допълнителна сума, която ще се заплаща от ползвателите на застрахователни услуги.