Кога и как ще ми плати застрахователя? | 24ins.bg
Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор
blog title
26 Януари 2016

Кога и как ще ми плати застрахователя?

От началото на тази година с новия Застрахователен кодекс настъпиха промени и в сроковете за изплащане на обезщетения. Въведоха се и по-ясни условия за документиране на заведените претенции. Така ако се стигне до оспорване на обезщетението или отказа от такова, и клиентът, и застрахователната компания ще имат доказателства пред съда. 

На първо място – след като се случи събитие,

застрахованият трябва да съобщи на застрахователя и да заведе претенция.

Сроковете за съобщаване и начинът на завеждане са описани в застрахователния договор.

Препоръката ни е при всички случаи да се обадите на застрахователя възможно най-скоро след инцидента. Ако сте сключили полицата през брокер, потърсете него. Добрите посредници предлагат не само продажба на застраховки, а и помощ при уреждане на претенции, а понякога вършат цялата работа вместо вас.

Още – научете тук: https://24ins.bg/shteta

Претенциите – само писмено

Според новия кодекс, ако искате обезщетение, трябва писмено да отправите претенцията си към застрахователя. Ако става въпрос за претенции по „Гражданска отговорност“ на автомобили, към претенцията представяте и документите, с които разполагате. За имуществени може да ви поискат касови бележки или фактури, документ за собственост на имота, а за животозастраховки – медицински диагнози, болнични и т.н.

Важно е да знаете, че имате право да се обърнете към съда, ако застрахователят откаже да ви плати или ако не сте съгласни с размера на обезщетението. При  завеждането на претенция е задължително да предоставите и банкова сметка, по която да се преведат парите.

След като подадете заявлението, застрахователната компания трябва да регистрира датата на претенцията и на всеки документ, получен след това. Ако сте пострадали при катастрофа по вина на друг шофьор, ще ви съобщят какви документи и доказателства трябва да предоставите. 

До 45 дни след като заведете претенция – независимо дали сте пострадал от катастрофа или сте страна по договор, застрахователят може да ви поиска допълнителни доказателства. Условието е те да имат съществено значение за решението дали да се плати и колко, и да няма законови пречки да се снабдите с тях. Например – застрахователят не може да изисква информация, която няма как да имате, защото е лична. Компанията НЕ може да иска допълнителни документи и доказателства само с цел да забави плащането.

„Гражданска отговорност“

По „Гражданска отговорност“ срокът за окончателен отговор от застрахователя е три месеца след като сте завели претенция. За това време трябва да получите отговор ще ви платят ли и колко. При отказ застрахователната компания е длъжна да се аргументира защо не иска да плати. Обезщетение не може да бъде отказано и в случаите, когато представите двустранен протокол и не сте викали КАТ.

До 15 дни след като е получил всички доказателства застрахователят трябва или да плати, или да откаже, като задължително посочи каква е причината за отказа. Този срок важи за всички животозастраховки, за „Злополука“, „Заболяване“, „Автокаско“, имуществените, „Гражданска отговорност“ за автомобилите, асистанс полици, общата „Гражданска отговорност“, както и за финансовите – за кредити, загуби, правни разноски. Ако не са представени всички доказателства, застрахователят се произнася до шест месеца от завеждането на претенцията. Специално за автомобилната „Гражданска отговорност“ този срок е три месеца.

Съответно – когато става въпрос за застраховане на големи рискове (такива са някои фирмени полици), срокът за плащане или отказ е до шест месеца. Когато не са представени доказателства, окончателното произнасяне е до една година. В случай, че вие сте изряден клиент, предоставил всичко необходимо, но застрахователят се забави, той ви дължи лихва върху платеното обезщетение.