Адвокатска защита и консултации при ПТП с пострадали лица с новия продукт на Евроинс “Правна помощ при ПТП” | 24ins.bg
Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор
blog title
2 Февруари 2019

Адвокатска защита и консултации при ПТП с пострадали лица с новия продукт на Евроинс “Правна помощ при ПТП”

През 2018 година предявените претенции по застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” са били над 115 000 във връзка с имуществени вреди и почти 10 000 във връзка с неимуществени вреди по данни на КФН.

 

Това означава, че над 100 хиляди водачи на МПС са имали нужда от правна консултация или адвокатска защита през годината.

 

Разходите за специализирана правна помощ може да достигнат хиляди левове и възможността да имаме осигурена адвокатска защита е в основата на застраховката “Правна помощ при ПТП” на „ЗД Евроинс” АД.

 

Застраховка  „Правна помощ при ПТП“ се сключва за срок от една година и само под формата на   комбинирана полица заедно със застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

 

Кога да използваме застраховката?

 

Всеки клиент с активна застраховка “Правна помощ при ПТП” може да получи неограничен брой правни консултации и без да има регистрирано ПТП. Получаване на правна помощ под формата на консултация не води до намаляване на застрахователната сума.

 

Клаузата за адвокатска защита и представителство се активира след:

 

 

Застрахователно покритие

 

Застраховката покрива:

 

1.Консултация относно:

 

 

2. Адвокатски услуги за осигуряване на защита и представителство на застрахования в гражданско или наказателно производство, образувано по повод на настъпило на територията на Република България ПТП с пострадали лица.

 

Адвокатските услуги могат да включват:

 

 

 

Адвокатските услуги се предоставят само чрез правоспособни адвокати, предварително одобрени от застрахователя, и включени в списък с доверени адвокати. Този списък се предоставя от ЗД Евроинс“ АД на застрахования след получаване на уведомление за настъпилото ПТП, като застрахованият има право да избере свободно, който и да е от адвокатите, включени в него.

 

Не се покриват направени разходи от застрахования за ползване на услуги на адвокат, който не е одобрен от ЗД Евроинс“ АД!

 

Какво да правим при застрахователно събитие?

 

При настъпване на ПТП с пострадали лица на територията на Република България с участието на автомобила, за който е сключена застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, застрахованият трябва да предприеме следните действия:

 

  1. незабавно да уведоми компетентните органи и да вземе мерки за оказване на първа помощ на пострадалите лица;
  2. да изготви снимков и/или видео материал на местопроизшествието;
  3. ако има други очевидци на събитието, да опита да вземе техните данни за контакт – име, телефонен номер, адрес, месторабота и др.;
  4. незабавно да уведоми „ЗД Евроинс“ АД като се обади на дежурния телефон, посочен в застрахователната полица;
  5. да изпрати електронно съобщение с датата, мястото, кратко описание на ПТП и данните си за обратна връзка по електронната поща на адрес [email protected] или като посети офис на „ЗД Евроинс“ АД.

 


Как да заявя услугата?

 

Застраховката може да поръчате само като комбинация със застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите”. В калкулаторите на 24ins.bg това може да направите с натискане на бутона “Добави Правна помощ при ПТП”. Изчислете цената за своята застраховка ГО и добавете покритието от тук: https://24ins.bg/motor-third-party-liability