Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор
blog title
26 Юни 2017

Ваканционно настроение с промоция за застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”

Пътуване извън страната е все по-често избиран вариант за почивка Застраховката е малък, но важен разход, свързан с пътуването. 
 
Един добър избор е ЗД Евроинс АД в партньорство с международната асистираща компания EUROCROSS ASSISTANCE.
Застраховката важи в целия свят, освен територията на страната
, чийто гражданин е клиентът или където се намира постоянния му адрес.

Каква застрахователна защита получавате

Застрахователните покрития са разделени в два основни пакета – Опция А и Опция Б 

Основни пакети и покрития на застрахователния пакет

От компанията са разделили покритията на 2 основни пакета за еднократните пътувания и така наречения “мултитрип” за често пътуващите.

“Опция А” покрива следните медицински и други разходи:


“Опция Б”, която е с малко по висока застрахователна премия, покрива и повече рискове като:


Цени, отстъпки и надбавки

Цените за този тип застрахователни продукти са ниски, на фона на евентуалните разходи, които бихме имали при събитие в чужбина. 

При лимит на покритие 15 000 евро, за една седмица цената на застраховката е:

 - 10.47 лв. - Опция А
 - 15.36 лв. - Опция Б

минималният лимит за обезщетения е 5 000 евро и там цените са съответно:

 - 6.28 лв. - Опция А
 - 10.47 лв. - Опция Б

 Завишения ще има в случай че пътувате с цел упражняване на физическа работа ще упражнявате спортове с повишен риск или ще участвате в тренировки и състезания. Отстъпки може да получите за групови пътувания. 
  По подробно ценовите оферти може да сравните в калкулатора за застраховка Помощ при пътуване тук:

https://24ins.bg/travel-assistance

 Застраховка за многократни пътувания „Мултитрип”

Кога да изберем “Мултитрип” покритие?


В случай че пътувате често, това е по доброто решение. Освен че ще спести време за сключване поотделно на застраховка за всяко пътуване, изборът на “Мултитрип” покритие ще спести и пари. Застраховката важи за неограничен брой пътувания в рамките на година, стига да не са с продължителност над определен брой дни 30, 60 или 90 дни.

Какво да правя при застрахователно събитие

Колкото и да не Ви го пожелаваме, все пак в случай на застрахователно събитие е важно да знаете как да използвате застраховката си.
В срок до 48 часа уведомете Асистиращата компания и потърсете съдействие от нея на телефон: EUROCROSS ASSISTANCE тел: +359 2 804 3 804
Асистиращата компания дава указания и насочва към лечебно заведение или организира домашно посещение на лекар.

В случай, че Асистиращата компания не е уведомена в указания срок или е уведомена, но Застрахованият не е посетил лечебното заведение посочено от нея, Застрахованият сам заплаща разходите за оказаната спешна помощ,след което предявява претенция пред Застрахователя.


В случай на кражба на багаж, вие сте длъжен:


При предявяване на претенции за загуба или забавяне на багаж вие трябва да:


При предявяване на претенции за забава на полет вие трябва да:


Застрахователно обезщетение

При условие, че не сте ползвали услугите на EUROCROSS ASSISTANCE, застрахователното обезщетение се определя и изплаща след проверка на представените от Вас комплект оригинални документи подробно описани в Общите условия на застраховката, доказващи настъпването на застрахователното събитие.

Пожелаваме Ви приятно пътуване!