Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор
blog title
1 Септември 2014

Домът Инс - гъвкава схема на застраховка имущество от ДЗИ и Брокер Инс

Имуществената застраховка „Домът Инс“ има за цел да защити Вашето движимо и недвижимо имуществото.
Разработена от Брокер Инс заедно със застрахователно дружество ДЗИ, „Домът Инс“ Ви осигурява максимална сигурност и спокойствие като Ви предлага бързо и лесно сключване, разнообразни застрахователни пакети и покрития на конкурентни цени.
Покрити рискове :
-    пожар, експлозия, мълния;
-    злоумишлени действия на трети лица;
-    природни бедствия, земетресение;
-    изтичане на вода и пара;
-    счупване на стъкла;
-    токов удар и късо съединение;
-    гражданска отговорност към трети лица;
-    кражба чрез взлом и грабеж ;
-    други разходи, необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото застрахователно събитие.  
Застраховка „Домът Инс“ се сключва от физически и юридически лица. Отличава се с гъвкавост при избора на застрахователни суми и Ви предоставя избора сами да определите нивото на застрахователна защита от което се нуждаете и е според възможностите Ви.  

Лимитите на отговорност при недвижимо имущество са в размер на до 500 000 лева, а за движимо имущество до 75 000 лева, като в случай на застрахователно събитие се изплаща пълния размер на всяка щета до изчерпване на лимита на отговорност. Ако щетите са на стойност до 500 лв се изплащат в 3-дневен срок след получаване на всички необходими документи доказващи щетата.  

Aвтокаско

Застраховка автокаско автомобила инс