Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор
blog title
17 Юли 2017

Невинен при щета в чужбина? Вземи по голямо обезщетение!

Нов продукт на Брокер Инс


При настъпване на застрахователно събитие, по което според полицейски и двустранен протокол виновен е водачът на МПС с чужда регистрация, Брокер Инс оказва съдействие на собственика (водача на пострадалото МПС), като го представлява пред застрахователя на виновното МПС за получаване на дължимото обезщетение. 

ПредимстваПри настъпване на застрахователно събитие


1. Клиентът изпраща уведомление за събитието по образец, както и сканиран полицейския или двустранен протокол на e-mail: pkirkov@brokerins.bg и/или звъни на телефон + 359 88 2500762
2. Брокер Инс изпраща на клиента договор, описващ правата и задълженията на двете страни и пълномощно, с което клиентът упълномощава Брокер Инс да го представлява пред застрахователя на виновното МПС.
3. Клиентът подписва договора и заверява нотариално пълномощното.
4. Брокер Инс изпраща подбрани инструкции за събиране на документи, както и на всякакви други действия във връзка със събитието.
5. Клиентът окомплектова документите, изпраща ги на Брокер Инс и спазва стриктно инструкциите, дадени му от Брокер Инс.
6. брокер Инс завежда щета при застрахователя на виновния водач и посредничи при контакта между собственика на увреденото МПС и и застрахователя през целия процес на обработка на щетата до изплащане на обезщетението.
7. Клиентът получава по банковата си сметка определеното обезщетение.

Цени


 Потърсете ни за индивидуална оферта в зависимост от спецификата на застрахователното събитие.