phone icon
insurance icon contact

РАБОТНО ВРЕМЕ

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

9:00 Ч. - 17:30 Ч.

insurance icon contact

НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

0700 4 24 24

на цената на един градски разговор

insurance icon contact

Viber

24ins

insurance icon contact

ИДЕИ И КОМЕНТАРИ

ОТГОВОР ДО

2 РАБОТНИ ДНИ

insurance icon contact

ИЗПРАТЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ

ОТГОВОР ДО

2 РАБОТНИ ДНИ

[email protected]

БИЗНЕС ЗАПИТВАНЕ

ОТГОВОР ДО

2 РАБОТНИ ДНИ

ВИДЕОКОНСУЛТАЦИЯ

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

9:00 Ч. - 17:00 Ч.

0700 4 24 24

НА ЦЕНАТА НА ЕДИН ГРАДСКИ РАЗГОВОР

background
civil liability logo

Гражданска отговорност на МПС

casco logo

Застраховка Автокаско

ВСИЧКИ ЗАСТРАХОВКИ

arrow orange icon

24 часа. Днес разполагаме с едно денонощие и това ни прави равни

Какво правим в своите 24 часа – в това всички сме различни. На 16 сме и знаем какво е истинско приятелство. В 24ins.bg стигнахме тази възраст заедно с повече от 40 хиляди клиенти и наричаме историята помежду ни лоялност.

Запознайте се с нас

Ние вярваме, че предоставяме по-добрия начин за застраховане – без излишни разходи и загуба на време.

Ние сме екип, който съчетава застрахователната експертиза и техническото знание, за да доставим за потребителите застраховките, както ние искаме да ги използваме.

НОВИНИ И ПРОМОЦИИ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Трябва ли ми застраховка?

Решението за закупуване на застраховка е индивидуално за всеки.
Докато при задължителните застраховки, обвързани с отговорност, законът ни задължава да ги закупим - при доброволните, решението е единствено и само на човека или фирмата, която сключва застраховката.
Решението за сключване на застраховка е строго индивидуално и зависи до голяма степен от начина на живот, притежаваното имущество, притесненията и жизнения опит на човек. Ние не можем да вземем крайното решение за сключване на застраховка вместо Вас, но на 24ins.bg можем да Ви ориентираме от каква застраховка имате нужда, коя е най-добрата оферта за Вас, както и да съдействаме напълно през целия застрахователен период и след него.

Каква застраховка ми трябва?

Задължителните застраховки се сключват с цел да предпазим тези, за които носим отговорност, затова и наименованието им обикновено е свързано с думата "отговорност". Такива застраховки са: „Гражданска отговорност” на автомобилистите, застраховка „Трудова злополука”, отговорности на адвокати, архитекти, конструктори и други. Всеки, притежаващ моторно превозно средство или упражняващ някоя от изброените професии, е задължен, освен заради личната си отговорност и от закона, да сключва такава полица.
При доброволните застраховки отговорът на този въпрос е индивидуален за всеки.
Застраховка Автокаско ще Ви спести главоболията и загубата на време при евентуален инцидент или кражба на превозното средство.
Застраховка Имущество - помислете какво би могло да се случи с Вашия имот. Макар и по-редки, рисковете за собствениците на имущество си остават големи. Застраховката покрива рискове от пожар, кражба, земетръс, умишлен или случаен неприятен инцидент с недвижимата Ви собственост.
Медицинска застраховка за пътуване в чужбина - покрива непредвидени медицински разходи при престой или пътуване в чужбина.

Трябва ли да плащам застраховка Гражданска отговорност за кола, която не ползвам?

Задължението да поддържате валидна полици произтича от регистрацията на превозното средство. Независимо от това, че не ползвате превозното средство сте длъжен да поддържате валидна полица по „Гражданска отговорност” на автомобилистите. За да отпадне задължението да имате сключена застраховка, трябва МПС-то да е свалено от отчет, т.е. да е дерегистрирано или спряно от движение.

Къде в сайта Ви мога да намеря общите условия за застраховките ГО на всеки един от застрахователите, за които предлагате застраховки?

Застрахователите нямат разписани общи условия за всяка компания. Важат общите условия, издадени от Комисията по финансов надзор, в наредба 49 от 16.10.2014 година. Тази наредба можете да прочетете тук: https://24ins.bg/blog/news/go-obshti-uslovia

Може ли човек различен от собственика на лек автомобил да направи застраховка на свое име?

Полицата „Гражданска отговорност” на автомобилистите може да бъде сключена и от друго лице, но се издава на името на собственика по талон на автомобила.

В случай че през повечето време автомобилът се управлява от друго лице, в полицата то може да бъде вписано като "Обичаен водач". Като това не е задължително, за да бъде валидна полицата.

Какво мога да направя, ако имам автомобилна застраховка Гражданска отговорност, за която съм платил първата вноска, но не съм доволен от застрахователната ми компания. Мога ли да сключа нов договор с друга застрахователна компания и да започна да плащам на нея?

Можете да сключите нова застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, едва след като текущата бъде прекратена. Вариантите за прекратяване са: да изчакате 14 дневния гратисен период от датата на падежа на втората Ви вноска, след което на 15-тия ден, полицата автоматично се анулира от компанията. Другият вариант е да посетите офис на застрахователната компания и да поискате анулиране.

В какви случаи може да се прекрати действаща застраховка Гражданска отговорност?

Ако застраховката Ви е сключена при разсрочено плащане, компанията има право да я прекрати автоматично, ако не сте извършили плащане в законоустановения срок или т.нар. "гратисен период", който е 15 календарни дни от датата на съответната вноска.

Застраховката може да бъде прекратена предсрочно и при още два случая: при прекратяване или промяна на регистрацията на автомобила. Дерегистрация на автомобила в КАТ може да се извърши при тотална щета в следствие на ПТП или кражба или доброволно при бракуването му, като е необходимо да се върнат регистрационните талони.

Другият случай на предсрочно прекратяване е промяната на собствеността и регистрацията на автомобила в следствие на продажбата му. При продажба застраховката не се прекратява и всички права и задължения по нея се прехвърлят на купувача. Новият собственик е длъжен да уведоми застрахователя, да представи съответните документи (Договор за покупко-продажба и/или нов регистрационен талон) и има право да прекрати сключената от стария собственик застраховка без да посочва конкретна причина.

Какво да правя, ако съм загубил полицата си за застраховка Гражданска отговорност. Имам стикер на прозореца на автомобила, но ще има ли проблем ако ме спрат?

При проверка от органите на реда е препоръчително да имате у себе си зеленото картонче, което се издава заедно с полицата и стикера. Ако сте го изгубил е необходимо преиздаването му и подмяна на стикера.

Имам ли право на обезщетение по Гражданска отговорност в този случай - съпругата удари колата ми с другата ми кола, която тя кара. И двата автомобила се водят на мое име.

В този случай не можете да получите обезщетение по застраховка "Гражданска отговрност" на МПС. Ако имате застраховка Автокаско можете да заведете щета. Има вероятност ба дъде отказано обезщетение.

При щети от градушка, "Гражданската отговорност" покрива ли щетите?

За съжаление не може да се изплати обезщетение по „Гражданска отговорност” на автомобилистите при градушка. Покритието по „Гражданска отговорност” на автомобилистите е само при ПТП, което Вие или друг водач виновно сте причинили при управлението на автомобила и покрива причинените от Вас неимуществени и имуществени вреди на трети лица. За да се покрият щетите по автомобила и да получите обезщетение, е необходимо да имате сключена застраховка "Автокаско". Застраховката е доброволна и осигурява покритие при градушка и други природни бедствия, пожар, кражба на автомобила или оборудване в него, техническа повреда, вследствие сблъскване с друг автомобил или с други подвижни и неподвижни предмети на пътя, щети на паркинг и др.

Какъв е законовият срок за изплащане на щети по ГО?

Законово установеният срок за окончателно произнасяне по претенция по „Гражданска отговорност” на автомобилистите е до три месеца(чл. 496, ал. 1 от КЗ).

В какъв срок трябва да излезе решение по заведена щета по Гражданска отговорност?

По закон срокът, в който застрахователната компанията трябва да се произнесе по заведената щета, е 15 дни, след като са представени всички изискани от застрахователя документи. В посочения срок, застрахователят трябва да определи и изплати размера на обезщетението или застрахователната сума, или мотивирано да откаже плащането.

Ако рисковете по застраховката са по-големи, е възможно компанията да изисква допълнителни документи/доказателства за събитието и в следствие на това да се забави становището, като крайният срок не може да бъде повече от 3 месеца. При условие, че са необходими допълнителни документи, компанията е длъжна да Ви уведоми за това в посочения 15-дневен срок.

Съществуват ли законови лимити за стойностите на регрес по щети на автомобил?

В закона не са описани детайлни ставки за дължимото обезщетение по конкретен тип щета. Оценките биват извършени от вещи лица. Ако считате, че стойностите са неоснователно завишени, можете да депозирате възражение относно размера на оценката на вредите.

Какво трябва да съдържа възражението срещу застрахователя, когато не желае да изплати обещетение по ГО за неимуществени щети?

Възражението следва да бъде под формата на жалба, в която подробно да изложите своите съображения и в подкрепа на тях да представите писмени или медицински доказателства. Съветваме Ви да се консултирате с адвокат, по възможност специализиран в Застрахователното право.

Защо ми се отказва застраховка ГО?

Съществуват различни причини, поради които може да ви бъде отказано сключване на „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
Възможно е да сте определен като "рисков клиент" от съответната компания или да сте в нейния "черен списък". Обикновено това са клиенти с регистрирани голям брой и размер причинени щети или такива, които са собственици на голям брой автомобили.
Друга причина е към момента да имате валидна и/или не прекратена полица към друга компания и в този случай е невъзможно да ви бъде издадена нова полица. Необходимо е да посетите компанията и да подадете молба за прекратяване.
Ако автомобилът се управлява основно от чужденци, също е възможно да не Ви позволят сключване на ГО.
Съветвам Ви да проверите всички обстоятелства или да поискате информация от компанията или посредника, който Ви отказва.

Защо съм включен в някакъв черен списък на Гражданска отговорност?

По различни съображения застрахователните компании завишават цената на застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите като добавят процент на индивидуален риск на собственика.

Мога ли да направя застраховка Гражданска отговорност на лек автомобил с чужда регистрация в Българска застрахователна компания?

За автомобили с чужда регистрация, които няма да се регистрират в България, е необходимо да сключите Гранична застраховка. Тези застраховки се сключват само директно в офисите или централите на застрахователните компании без застрахователни посредници. Срокът им е от един до три месеца.

Какво да правя, ако се прибирам от чужбина, а застраховката ми Гражданска отговорност е изтекла?

Можете да сключите Гранична застраховка при местен застраховател в Германия. Валидността и е около 1-3 месеца, но цената и е сравнително по-висока от тази на стандартната „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
Друг вариант е да поръчате стандартна „Гражданска отговорност” на автомобилистите от България, която да Ви бъде доставена по куриер в Германия. Можете да я поръчате онлайн, като се изисква предварително банково плащане на полицата и разходите за доставка.

ГАРАНЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

Доказан професионализъм

+над 13 години успешно присъствие

+над 100 000 обслужени частни лица

Когато има проблеми, ние сме на линия

+телефонен номер за съдействие при ПТП

+онлайн помощ

Сигурност и защита

+SSL защитена връзка - 128 bit криптирана връзка

+Verified by Visa технологии

Прозрачност

+Лицензиран брокер с решение на КФН N 499-3Б от 21.07.2006г.

+лиценз за оператор с лични данни по ЗЗЛД